Så kan du tänka kring barn och husdjur

Barn tjatar ofta om att ha ett eget husdjur. Det som är viktigt att komma ihåg som förälder är att huvudansvaret alltid vilar på dig. Därför kan det vara bra att kompromissa med barnet och satsa på exempelvis fiskar i första hand för att barnet ska få känna på hur det är att ha ett husdjur.

Det är inte sällan som barn någon gång under uppväxten börjar tjata om att ha ett eget husdjur. När barnet har väl har fått ett husdjur finns det risk att intresset dalar. För att du inte ska få en hund på halsen i drygt tio år kan fiskar vara en bra kompromiss. Att börja sköta om fiskar är ett lämpligt stort åtagande för ett mindre barn. På Akvarieimporten kan du köpa allt du behöver till ett akvarium vilket är en fördel.

Involvera barnet i skötseln av akvariet

När du skaffar ett akvarium till barnet med fiskar kan barnet få en bra insyn i hur det är att ha ett husdjur. De får även förståelse för hur viktigt det är att fiskarna får det dem behöver och har en sund miljö att bo i. Det som är bra med akvarium är att det passar bra för både stora och små barn. Förutom att mata fiskarna är det en bra idé att involvera dem i städningen av akvariet. Ge barnet ansvar efter hens ålder.

Husdjur ger barn en bra empatisk förmåga

Det finns fördelar med att låta barn ha ett husdjur. Barn som växer upp med ett husdjur utvecklar ofta en bra empatisk förmåga. De kan även stärka barns självkänsla och ge dem en god omsorgsförmåga. När du och barnet diskuterar husdjur är det bra att komma ihåg att ju större djuret är desto längre lever dem. Barn kan ha svårigheter att ta in hur länge exempelvis en hund kan leva. Du behöver även fundera över hur mycket tid och energi du vill lägga på ett husdjur eftersom det är du som förälder som har huvudansvaret.

Scroll to top