Moderskapsförpackning – något för Sverige?

I vårt östra grannland får alla nyblivna mödrar en låda som innehåller flera användbara saker för barnets första levnadsår. Skulle något liknande fungera även i Sverige.

I Finland får alla nyblivna mödrar en låda, som kallas Moderskapsförpackningen – på finska Äitiyspakkaus – och som är mycket uppskattad. I lådan finns allt som beräknas behövas för att klara barnets första levnadsår. Denna form av väldigt konkret socialpolitik infördes när Finland var ett betydligt fattigare land än idag. Efter inbördeskriget 27 februari-15 maj 1918 var barnadödligheten hög, och det tog lång tid innan barnafödandet ökade. Då föddes idén att införa någon form av hjälp till fattiga mödrar. Lådan gjorde entré 1938, och har hängt med sedan dess. Till en början var det inte alla mödrar som fick den, utan ungefär två tredjedelar av föderskorna. Kommunernas vårdnämnder avgjorde vilka mödrar som skulle beviljas detta stöd. 1949 blev lådan allmän, och delades ut till alla kvinnor som födde barn.

Vad ingår?

Moderskapsförpackningen är mycket populär bland föräldrar i Finland, och det är nog inte så konstigt. Även om de flesta nog kostar på sina telningar ett och annat under deras första levnadsår så innehåller den allt som bedöms behövas under denna period. En panel på sex personer bestämmer vad som ska ingå i lådan: förutom barnkläder bl.a. bröstvårtssalva, bindor och kondomer. En förteckning över vad som ingår i lådan, och bilder, hittar man på den finländska försäkringskassans sajt. Själva kartongen som sakerna levereras i är dessutom dimensionerad för att kunna användas som säng för barnet, och i den ligger en liten madrass. Nu har nog de flesta barn som föds i Finland, även i ekonomiskt utsatta familjer, tillgång till en säng, men med tanke på att många irakier har flytt till Finland den senaste tiden, och en del av dessa säkerligen var gravida kvinnor, så kan detta nog visa sig vara mycket användbart.

Sannolikheten att man ska införa något liknande i Sverige får nog betraktas som låg, men det är lätt att förstå varför finländarna är så förtjusta i sina lådor.

Scroll to top