Därför ska du ha adekvata försäkringar

Som barnfamilj är det obetalbart att ha rätt försäkringar när olyckan helt plötsligt är framme. Vissa försäkringar är bättre att ha än andra som exempelvis hemförsäkringen. Barnförsäkring är också en bra försäkring att prioritera.

Med barn följer ett stort ansvar. När du blir förälder ansvar du helt plötsligt för ett annat liv. Därför är det viktigt att du har bra förutsättningar för att ta hand om barnet och dig själv. Att ha rätt försäkringar är en grundbult för att skapa trygghet. Det oförutsedda kan snabbt hända och genom att ha en bra hemförsäkring har du ett gott skydd för dig, ditt barn och hemmet. Gå in på www.gofido.se om du vill ha en hemförsäkring helt efter dina behov. Deras hemförsäkring går att anpassa och du kan själv bestämma hur mycket du är villig att betala för en hemförsäkring. En högre självrisk ger dig ett lägre pris.

Skydda ditt barn genom rätt försäkring

Att komplettera hemförsäkringen med en villaförsäkring om du bor i hus ökar ditt skydd mot oförutsedda händelser och utgifter. Förutom en hemförsäkring som skyddar dig mot stora olika smällar är det även viktigt att ha en barnförsäkring till ditt barn. Om ditt barn förolyckas eller drabbas av en sjukdom är barnförsäkringen guld värd att ha. Ett barn som oförutsett får ett handikapp kan få ekonomiskt stöd genom försäkringen. Det är även möjligt att få ersättning för bestående funktionsnedsättningar, allvarliga diagnoser och bestående arbetsoförmåga. Kolla även med kommunen hur ditt barn är försäkrat.

Olyckor är kostsamma

Oförutsedda händelser och olyckor är inte sällan kostsamma. Genom att ha försäkringar har du minskat risken att din ekonomi totalkraschar om ditt hem börjar brinna eller att du måste vara hemma med ditt sjuka barn. Du gör både dig själv och dina barn en björntjänst genom att verkligen ha rätt skydd.

Scroll to top