Så gör du för att ärva din sambo

Många har ett samboförhållande idag. Det många inte vet är att arvsordningen ser annorlunda ut som sambo jämfört med gifta par. Du ärver inte per automatik din sambo.

Det är väldigt vanligt att vara sambo i Sverige men det många inte tänker på är att det inte är helt okomplicerat om en i förhållandet skulle dö. Är du är sambo har du ett betydligt sämre juridisk skydd än om du är gift. Många tror att det är lika säkert att vara sambo som gift men det skiljer sig en hel del. Som gift ärver du din maka eller make om denne går bort. Det gör du inte automatiskt om du är sambo. För att du ska ärva din sambo måste du skriva ett testamente.

Om du vill skriva ett testamente finns det vissa regler vid upprättande av ett testamente som du måste ta hänsyn till. I testamentet bestämmer du hur arvet efter dig ska fördelas. Om du eller din sambo inte skriver ett testamente ärver barnen allt. Men det du ska veta är du skriver testamente är att du bara kan testamentera bort hälften av ditt arv om du är sambo och har barn. Barn som är bröstarvingar har alltid rätt att få sin arvslott. Om du är gift ärver du i regel allt och barn som är bröstarvingar får vänta tills den andra maken avlider för att få ut sin arvslott. När du skriver ett testamente ska de uppfylla lagens formkrav och för att få det korrekt är det bra att anlita en jurist. När du har skrivit ett testamente som är juridisk korrekt är det bra att se över det med jämna mellanrum.

Viktigt att tänka på när du skriver testamente:

  • Det går att återkalla ett testamente.
  • Det går att göra tillägg i testamentet.
  • Förvara testamentet på en säker plats.
  • Testamente behöver inte registreras för att vara lagligt.

Kolla hur ekonomin blir om din partner dör

Om du är sambo är det mycket viktigt att tänka på att trygga den ekonomiska situationen om den ena skulle dö. Det kan vara jobbigt att tänka i de banorna men nödvändigt. Se över vad som händer med ekonomin om den ena dör. Det kan bli stora förändringar. Kolla vilket skydd som finns genom staten och arbetsgivare. Det kan vara bra att komplettera skyddet med försäkringar.

Scroll to top