Få igång barnens sparande

Ett sätt att få igång barnens sparande är att se till att de själva lär sig om ekonomi och pengar, så de själva kan spara.

coins-currency-investment-insuranceI ett tidigare inlägg skrevs det om hur viktigt det är spara till sina barn, bland annat för att säkra deras plats på en dyr och svår bostadsmarknad. Det handlar om att ordna ett sparande på ett investeringssparkonto och föra över en summa månatligen.

I en artikel i Expressen går det att läsa om hur du som förälder på olika sätt kan lära ditt barn pengars värde och det roliga med att spara inför framtiden. Enligt experter börjar barn redan vid tre års ålder få en uppfattning om pengar. De främsta råden är att börja prata om pengar vid en tidig ålder, att försöka berätta om pengar och sparande på barnets nivå, kanske göra det till en sak. Det är ingen god idé att berätta om sin egen lön för barnet, de kommer ändå inte kunna sätta den i en rimlig kontext. Koppla heller inte månadspengen till enkla och vardagliga sysslor, det ska barnet kunna göra utan att kräva betalt. Försök också att sätta egna ekonomiska prioriteringar, så kommer barnet se hur du tänker och hur du själv agerar.

Veckopeng på konto eller i kontanter?

Om man ger barnet månadspeng eller veckopeng kan det vara bra att börja ge i kontanter så att barnet får en förståelse för hur pengar i mynt och sedlar ser ut. Det ökar också chansen att barnet gör lite huvudräkning innan köp. Om pengen överförs till ett kort via ett konto kan barnet prata lite mer abstrakt om pengar, vilket också är bra, men inte lika konkret som i kontanter. Den stora fördelen med just konto är att det ger en överskådlighet som hela familjen tillsammans kan prata om, då är det även lätt att se vad pengarna har använts till.

 

Scroll to top